Pipex CRM Özelliklerini Keşfet
Shape

Özellikler

Müşteri Yönetimi

Gün içinde bir dizi müşteriyle etkileşimde bulunmak zorunda kalan işletme sahipleri ve çalışanlar için, müşteri kayıtlarını takip etmek ve yönetmek oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak, işlerinizi kolaylaştırmak ve zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olmak için bir çözüm var: Müşteri Takip Ekranı. Müşteri Takip Ekranı, tüm müşteri kayıtlarınızı tek bir kullanıcı dostu arayüzde bir araya getirir. Bu sayede, müşterilerinizle ilgili önemli bilgilere hızlıca erişebilir, iletişim geçmişini görebilir ve gerektiğinde gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

Fırsat Yönetimi

Fırsat yönetimi ,şirketin görüşmelerden, fuarlardan, firmaların web sitelerinden,reklammlardan kullandıkları sosyal medya platformlarından veya diğer çeşitli kanallardan gelen talepleri kayıt altına almak , müşteriler ile potensiyel müşterilerin ayırt edilmesini , etkili bir şekilde izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Fırsat Yönetimi , kullanıcıların gelen fırsatları kolayca kaydedebileceği, detaylı bilgiler ekleyebileceği ve bunları organize edebileceği bir platform sunar. Bu sayede şirket, potansiyel müşterilerle ilişkilerini güçlendirirken, satış ve pazarlama stratejilerini daha etkili bir şekilde yönlendirebilir.

Teklif Yönetimi

Teklif yönetimi, müşterilere sunulan teklifleri oluşturmasını, izlemesini ve yönetmesini sağlayan kritik bir süreçtir. Doğru bir teklif yönetimi stratejisi, satış departmanının verimliliğini artırır, müşteri memnuniyetini artırır ve sonuç olarak işletmenin karlılığını artırır. Doğru stratejiler ve teknolojik araçlar kullanılarak teklif yönetimi sürecinin başarıyla yönetilmesi, rekabet avantajı sağlar ve işletmenin uzun vadeli başarısını destekler.

Ödeme Yönetimi

Ödeme yönetimi, bir işletmenin alacaklarını izlemesini, tahsilat süreçlerini optimize etmesini ve finansal riskleri yönetmesini sağlayan önemli bir süreçtir. Doğru bir ödeme yönetimi stratejisi, işletmenin likiditesini artırır, müşteri memnuniyetini artırır ve finansal istikrarı sağlar. Ödeme yönetimi sürecinin başarıyla yönetilmesi, işletmenin uzun vadeli başarısını destekler ve rekabet avantajı sağlar.

Proformalar

Proforma fatura, bir işletmenin müşterisine bir satışın detaylarını ve maliyetlerini içeren, ancak herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmayan ön fatura türüdür. Genellikle ihracat işlemlerinde kullanılan proforma fatura, müşteriye satın alınacak ürün veya hizmetin özelliklerini, miktarını ve fiyatını gösterir. Ayrıca, ödeme şartları ve diğer önemli bilgiler de proforma faturada yer alabilir.Doğru şekilde hazırlanan proforma faturalar, işletmelerin ticarette güvenilirliklerini artırır ve işlem süreçlerini kolaylaştırır.

Hesap Özeti

Hesap özeti, bir banka hesabının belirli bir dönemdeki finansal aktivitelerini ve durumunu özetleyen bir belgedir. Bu belge, hesap sahibine hesabındaki para giriş ve çıkışlarını, bakiyesini, yapılan işlemleri ve hesap hareketlerini gösterir. Hesap özeti genellikle aylık olarak veya belirli dönemlerde hesap sahibine sunulur.Doğru şekilde kullanıldığında, hesap özetleri, hesap sahiplerine mali durumlarını anlamaları ve yönetmeleri için önemli bilgiler sağlar.          

Takvim

 işletmelerin ve ekiplerin etkinlikleri, görevleri ve diğer faaliyetleri organize etmelerine ve takip etmelerine yardımcı olan bir takvim sistemidir. Bu takvim, planlanan etkinliklerin görsel olarak görüntülenmesini sağlar ve kullanıcılara zamanlarını daha verimli bir şekilde yönetme imkanı sunar,ayrıca Google takvimler ile entegre edilerek  kullanım kolaylığı sayesinde bireylerin, işletmelerin ve ekiplerin zamanlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Fiyat Talep Yönetimi

Fiyat talep yönetimi, bir işletmenin müşterilerden gelen fiyat taleplerini etkili bir şekilde yönetmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, müşterilerin fiyat teklifi isteğinde bulunmasıyla başlar ve müşteriyle bir anlaşmaya varılması veya talebin reddedilmesiyle sonuçlanır. Fiyat talep yönetimi, müşterilerle etkileşimde bulunma, fiyatlandırma stratejileri belirleme ve rekabetçi bir fiyat teklifi oluşturma sürecini içerir.

Google Entegrasyon

Google Entegrasyonu, işletmelerin Google'ın çeşitli ürünleri ve hizmetleriyle entegre çalışmasını sağlayan bir süreçtir. Bu entegrasyonlar, işletmelerin verimliliğini artırmak, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanılır. Google'ın geniş ürün yelpazesi, işletmelere e-posta, takvim, dosya depolama, iletişim, analiz ve reklam gibi çeşitli alanlarda entegrasyon imkanı sunar.

Hedef Modülü

Hedef modülü, bir işletmenin veya organizasyonun belirlediği hedefleri izlemek, yönetmek ve raporlamak için kullanılan bir yazılım modülüdür. Bu modül, işletmenin stratejik hedeflerini belirlemesine, bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlamasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur. Hedef modülü genellikle bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi veya Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı içinde bulunabilir.Doğru şekilde kullanıldığında, hedef modülü işletmelere performanslarını değerlendirme ve stratejik kararlar almada önemli bir avantaj sağlar.

Rol Yönetimi

Rol yönetimi, bir organizasyonun içindeki bireylerin, departmanların veya kullanıcı gruplarının yetkilendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi sürecidir. Bu süreçte, her bir kullanıcı veya grup belirli bir rol veya yetki setine atanır ve bu rollerin izlenmesi ve güncellenmesi sağlanır. Rol yönetimi, işletmelerin verimliliğini artırmak, güvenlik düzeyini artırmak ve iş süreçlerini düzenlemek için kullanılır.

Vergi Oran Yönetimi

Vergi oran yönetimi, bir işletmenin vergi yükünü optimize etmek ve vergi oranlarını etkin bir şekilde yönetmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreçte, işletme vergi oranlarını takip eder, vergi mevzuatındaki değişiklikleri izler ve vergi planlaması stratejileri geliştirir. Vergi oran yönetimi, işletmenin vergi yükünü minimize etmek, vergi avantajlarından yararlanmak ve yasalara uygun bir şekilde hareket etmek için önemlidir.Bu sayede, işletme finansal sürdürülebilirliğini artırır ve başarıya giden yolda önemli bir adım atar.

Para Birimi Yönetimi

Para birimi yönetimi, bir işletmenin veya organizasyonun farklı para birimleri arasında finansal işlemleri yönetmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, farklı para birimleri arasında döviz kurları, döviz kuru farkları ve döviz riski gibi faktörleri izler, analiz eder ve yönetir. Para birimi yönetimi, işletmelerin uluslararası ticaret yapmasını, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini yönetmesini ve döviz piyasalarındaki değişikliklere adapte olmasını sağlar.

E-Posta Şablon

E-posta şablonu, belirli bir amaca veya iletişim gereksinimine uygun olarak tasarlanmış ve önceden yapılandırılmış bir e-posta formatıdır. Bu şablonlar, bir kuruluşun veya bireyin belirli bir iletişim ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanabilir ve genellikle marka kimliği, logo ve diğer önemli bilgileri içerir. E-posta şablonları, hızlı ve tutarlı iletişim sağlamak için kullanılır ve genellikle e-posta pazarlama, müşteri iletişimi ve diğer işletme iletişim süreçlerinde kullanılır.

Müşteri Gruplama

Müşteri gruplaması, bir işletmenin müşteri tabanını belirli özelliklere veya davranışlara göre segmentlere ayırma sürecidir. Bu segmentler, işletmenin pazarlama stratejilerini daha etkili bir şekilde yönlendirmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine ve müşteri deneyimini kişiselleştirmesine olanak tanır.

Destek ve Depart.

Bir işletmenin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, içinde bulunduğu çeşitli departmanların uyum içinde çalışması önemlidir. Bu departmanlar arasında yer alan destek birimleri, işletmenin operasyonel gereksinimlerini karşılayarak, diğer departmanlara destek sağlar.

E-Posta Gelen Kutusu

E-posta gelen kutusu, bir kullanıcının aldığı e-posta mesajlarını depoladığı ve organize ettiği bir dijital posta kutusudur. Bu kutu, gelen e-postaları saklar, okunmamış mesajları belirtir, mesajları kategorilere veya klasörlere ayırır ve kullanıcıya gelen yeni iletileri bildirir. E-posta gelen kutusu, kişisel veya iş amaçlı e-posta alışverişi için yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

Özel Alan Yönetimi

Özel alan yönetimi, web sitesinin etkin bir şekilde işletilmesini, güvenliğinin sağlanmasını ve performansının artırılmasını sağlar. Bu, işletmenin çevrimiçi varlığının başarılı bir şekilde yönetilmesini ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesini destekler.

Görev Yönetimi

Görev yönetimi, bireylerin veya grupların belirli hedeflere ulaşmak için planlama, organizasyon, izleme ve yönlendirme sürecidir. Bu süreçte, görevler belirlenir, önceliklendirilir, atanır ve izlenir. Görev yönetimi, bireylerin zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar, işlerin daha düzenli bir şekilde yürütülmesini ve hedeflere odaklanmayı kolaylaştırır.

Veritabanı Yedekleme

Veritabanı yedekleme yönetimi, bir işletmenin veya kuruluşun veritabanlarının güvenliğini sağlamak ve veri kaybını önlemek için yedekleme işlemlerini planlama, uygulama, izleme ve yönlendirme sürecidir. Veritabanları, bir işletmenin en değerli varlıklarından biri olduğundan, bu verilerin güvenliği ve bütünlüğünün korunması kritik öneme sahiptir.

Toplu PDF Aktarımı

Toplu PDF aktarımı, birçok belgenin aynı anda PDF formatına dönüştürülmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, birden fazla dosyanın seçilmesi, belirli bir yazılım veya aracı kullanarak toplu olarak işlenmesi ve sonuç olarak tek bir PDF dosyası veya birden çok PDF dosyasının oluşturulması işlemlerini içerir. Toplu PDF aktarımı, belge işleme süreçlerini hızlandırır, dosya yönetimini kolaylaştırır ve belge paylaşımını daha verimli hale getirir.

Raporlama

Raporlama, bir işletmenin veya kuruluşun faaliyetlerine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi ve organize edilmesi sürecidir. Bu süreçte, işletme performansı, finansal durum, operasyonel verimlilik ve stratejik hedefler gibi çeşitli konularda bilgi sağlamak için raporlar oluşturulur. Raporlama, işletmenin karar verme sürecini destekler, performansın izlenmesini sağlar ve stratejik planlama sürecine rehberlik eder. Doğru şekilde yapılandırıldığında, raporlama işletmelerin etkinliklerini optimize eder, verimliliği artırır ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Bu da işletmelerin büyümesini ve başarılı olmasını destekler.

Ürün ve Hizmet Yönetimi

Ürün ve hizmet yönetimi, bir işletmenin ürün ve hizmet portföyünün yaşam döngüsünü planlama, geliştirme, pazarlama, satış ve sürekli iyileştirme süreçlerini içeren stratejik bir faaliyettir. Bu süreç, bir işletmenin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve rekabet avantajı elde etmek için ürün ve hizmetlerini doğru şekilde konumlandırmasını sağlar.Bu da işletmelerin büyümesini destekler ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlar.

Kredi Yönetimi

Kredi yönetimi, bir finansal kuruluş veya işletmenin kredi sürecini planlama, uygulama, izleme ve yönlendirme sürecidir. Bu süreçte, kredi başvuruları incelenir, riskler değerlendirilir, kredi politikaları belirlenir ve kredi portföyü yönetilir. Kredi yönetimi, bir kuruluşun finansal sağlığını korumak, riskleri minimize etmek ve kredi risklerini yönetmek için kritik öneme sahiptir.Doğru şekilde yapılandırıldığında, kredi yönetimi işletmelerin finansal sağlığını korur, riskleri minimize eder ve müşteri memnuniyetini artırır. Bu da işletmelerin başarılı olmasını ve uzun vadeli büyümeyi destekler.

Sözleşme Yönetimi

Sözleşme yönetimi, bir işletmenin veya kuruluşun sözleşme süreçlerini planlama, oluşturma, uygulama, izleme ve yönlendirme sürecidir. Bu süreçte, sözleşmelerin oluşturulması, revizyonu, onaylanması, izlenmesi ve yerine getirilmesi gibi bir dizi adım yer alır. Sözleşme yönetimi, işletmelerin yasal uyumluluğunu sağlar, riskleri azaltır, maliyetleri kontrol eder ve iş ilişkilerinin yönetimini kolaylaştırır.

Harcama Yönetimi

Harcama yönetimi, bir işletmenin veya kuruluşun harcama süreçlerini planlama, izleme, kontrol etme ve optimize etme sürecidir. Bu süreç, işletmenin bütçesini etkin bir şekilde yönetmesini sağlar, gereksiz harcamaları azaltır, maliyetleri kontrol eder ve operasyonel verimliliği artırır. Harcama yönetimi, işletmenin finansal sağlığını korurken, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve stok yönetimi, bir işletmenin malzeme ve ürünlerinin alımından başlayarak depolama, takip, düzenleme ve dağıtımına kadar olan sürecin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu süreç, işletmenin stok seviyelerini optimize etmesini, envanter maliyetlerini azaltmasını, operasyonel verimliliği artırmasını ve müşteri memnuniyetini sağlamasını amaçlar.

İk Yönetimi

İnsan Kaynakları (İK) yönetimi, bir işletmenin en değerli varlığı olan çalışanlarının etkin bir şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi sürecidir. İK yönetimi, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için insan kaynaklarının planlanması, işe alım, eğitim, performans yönetimi, işçi ilişkileri ve diğer insan kaynakları işlevlerini içerir.

Bayi Yönetimi

Bayi yönetimi, bir işletmenin bayileri veya distribütörleriyle olan ilişkilerini planlama, koordine etme, izleme ve geliştirme sürecidir. Bu süreç, işletmenin bayi ağı aracılığıyla ürünlerini pazarlamasını, dağıtımını ve satışını yönetmesini sağlar. Bayi yönetimi, işletmenin bayilerle olan işbirliğini güçlendirir, satış performansını artırır ve müşteri memnuniyetini sağlar.

Freelancer Yönetimi

Freelancer yönetimi paneli, işletmelerin serbest çalışanları işe alması, projeleri yönetmesi ve işbirliği süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir arayüzdür. Bu panel, işletmelere freelance projeleri izlemek, iletişim kurmak, ödemeleri yönetmek ve performansı değerlendirmek gibi işlevleri gerçekleştirmelerine olanak tanır. 

Müşteri Ekranı

Müşteri ekranı, bir işletmenin müşterileriyle etkileşimde bulunduğu, hizmetlerini veya ürünlerini sunarak müşteri deneyimini yönettiği bir arayüzdür. Bu ekran, işletmenin web sitesi, mobil uygulama veya diğer dijital platformlar üzerinde yer alır ve müşterilerin işletmeyle etkileşim kurmasını, bilgi edinmesini ve hizmet veya ürün satın almasını sağlar.

Otomatik Sözleşme

Otomatik sözleşmeler, belirli şartlar altında belirli bir zamanda veya belirli bir olayın gerçekleşmesiyle otomatik olarak devreye giren bir sözleşme türüdür. Bu tür sözleşmeler, işletmelerin tekrarlayan işlemleri daha verimli hale getirmesine ve belirli koşullar sağlandığında işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesine olanak tanır. Otomatik sözleşmeler genellikle dijital platformlar aracılığıyla yönetilir ve belirli bir işlem veya hizmetin otomatik olarak sunulmasını sağlar.

Yinelenen Fatura

Yinelenen fatura, belirli bir zaman aralığında veya belirli bir olayın gerçekleşmesiyle otomatik olarak oluşturulan ve müşterilere gönderilen faturalardır. Bu tür faturalar, abonelik hizmetleri, kira ödemeleri, sigorta primleri veya diğer periyodik ödemeler gibi düzenli olarak tekrarlanan ödemeler için kullanılır. Yinelenen faturalar, işletmelerin gelir akışını düzenlemesine ve müşterilerin ödemelerini takip etmesine olanak tanır.

E-posta Gönderimi

E-posta gönderimi paneli, bir işletmenin e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmesine ve e-posta iletişimi ile etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir arayüzdür. Bu panel genellikle bir e-posta pazarlama yazılımı veya hizmeti aracılığıyla erişilebilir ve işletmelere e-posta gönderimi, kampanya oluşturma, abonelik yönetimi, izleme ve analiz gibi çeşitli özellikleri sunar.

Şirket Yönetimi

Şirket yönetimi, bir işletmenin faaliyetlerini planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol etme sürecini içerir. Bu süreç, işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için stratejilerin belirlenmesi, kaynakların etkin kullanımı, çalışanların yönetimi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi bir dizi faaliyeti içerir

Abonelik Yönetimi

Günümüzde birçok işletme, abonelik tabanlı iş modellerini benimseyerek müşteri sadakatini artırmayı ve gelirlerini düzenli bir şekilde artırmayı hedeflemektedir. Abonelik yönetimi, bu iş modellerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir dizi süreci içerir.  

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, bir organizasyonun belirli bir hedefe ulaşmak için planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol süreçlerini kullanarak kaynakları etkin bir şekilde yönetme disiplinidir. Herhangi bir proje, belirli bir sonuç veya ürün elde etmek için belirli bir süre, bütçe ve kaynaklarla gerçekleştirilir. Proje yönetimi, bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Harici Veritabanı(MySQL)

Harici MySQL veritabanı, veri depolama ve yönetimi için popüler bir seçenek olan MySQL veritabanı yönetim sistemini kullanarak sunucuda barındırılan bir veritabanıdır. Bu, bir uygulamanın veya bir sistemin verilerini depolamak ve erişmek için kullanılan bir çözümdür. Harici MySQL veritabanı, bir sunucuda veya bulut tabanlı bir hizmette barındırılabilir ve birçok farklı uygulama ve sistem tarafından erişilebilir.

Harici Domain

Harici domain, bir web sitesinin veya bir kuruluşun sahip olduğu ancak farklı bir hizmet sağlayıcı tarafından barındırılan bir internet alan adını ifade eder. Bir domain, bir web sitesinin adresini belirler ve kullanıcıların web sitesine erişmesini sağlar. Harici domainler, genellikle bir domain kayıt hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla satın alınır ve yönetilir, ancak web sitesinin barındırıldığı sunucu veya hizmet sağlayıcı farklı olabilir. Sonuç olarak, harici domain, bir web sitesinin adresini belirleyen ve internet üzerindeki varlığını tanımlayan bir alan adıdır. Birçok web sitesi sahibi, domainlerini bağımsız hizmet sağlayıcılardan alır ve yönetir, bu da esneklik ve kontrol sağlar.

Login

Login özelleştirme, bir web sitesinde veya uygulamada kullanıcıların kimlik doğrulama bilgilerini sağladıkları sayfanın tasarımını ve işlevselliğini kişiselleştirme sürecidir. Bu, kullanıcıların giriş yaparken karşılaştıkları sayfanın görünümünü ve davranışını özelleştirerek daha etkili bir kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlar.Doğru şekilde uygulandığında, login sayfası kullanıcı deneyimini artırır, marka tutarlılığını sağlar ve güvenlik önlemlerini güçlendirir.

Sms

Kasa Yönetimi

Kasa yönetimi, bir işletmenin nakit varlıklarını izlemek, kaydetmek, kontrol etmek ve yönlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, işletmenin günlük operasyonlarında kullanılan nakit parayı yönetir ve işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli olan likiditeyi sağlar.

Kullanıcı Sayısı

Pipex'de hergangi bir kullanıcı sayısı sınırı bulunmamaktadır. Kullanıcılara  rol yonetimi yetkileri verebilir ve yetki tanımlaması yaparak kullanıcılara yetki vermek istediğiniz alanları sınırlandırabilirsiniz.

Hosting Kapasite

Hosting kapasitesi, bir web sitesinin veya uygulamanın barındırıldığı sunucunun veya hizmetin ne kadar veri ve trafik taşıyabileceğini belirleyen bir ölçüttür. Hosting kapasitesi, genellikle depolama alanı, bant genişliği, bellek ve işlemci gücü gibi faktörlere dayanır. Bir web sitesi veya uygulama için doğru hosting kapasitesine sahip olmak, performans, güvenlik ve kullanılabilirlik açısından önemlidir.

Bülten Express

Bülten express ile potansiyel müşterilerinizi , müşteriye çevirme amaçlı tanıtıcı bültenler toplu e-postalar tasarlayıp gonderebildiginiz bir platformdur.

E-Fatura

E-fatura, kağıt faturaların dijital bir formatta elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, alınması ve saklanması sürecidir. Geleneksel kağıt faturaların yerini alarak iş süreçlerini hızlandıran, maliyetleri düşüren ve çevre dostu bir çözümdür. E-fatura, genellikle özel bir şifreleme ve güvenlik protokolü kullanılarak dijital olarak imzalanır ve yasal olarak kağıt faturaya eşdeğerdir.

Mobil Uygulama

Talep edilmesi halinde IOS ve Android üzerinde geliştirmeler yapılabilir.

Eğitim

Personel egitim planlaması, performans takibi olcumu yapılan , bir işletmenin çalışanlarını geliştirmek ve yeteneklerini artırmak için tasarlanan stratejik bir süreçtir. Bu süreç, işletmenin hedefleri, iş gereksinimleri ve çalışanların beceri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının oluşturulmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini içerir.

Dİl

Dil yönetimi, bir web sitesinin veya uygulamanın birden fazla dilde içerik sunmasını sağlamak için kullanılan bir strateji ve süreçler bütünüdür. Bu, kullanıcıların kendi tercih ettikleri dilde içeriği görüntülemelerine ve etkileşime girmelerine olanak tanır.